Edició Cookidoo

#Noticias Blog 10 marzo 2020


  • Us presento la nova edició de Thermomix® , Edició Cookidoo, es pot finançar a tres anys amb la opció plus o al 0% de interessos en 24 mesos. Estarà fins al 30 de Març. Si vols una demostració o tens ganes de venir a les nostres classes a la delegació de Barcelona , per veure tot el que pot fer el Thermomix® , només cal que et fiquis en contacte amb mi, i t'informaré de tots els tallers i classes que tenim actualment.